Aktuality Hlášení rozhlasu »

Svoz odpadu po velikonočních svátcích

15.4.2019 15:20:29 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje občanům, že svoz odpadu bude v době po velikonočních svátcích mimořádně prováděn takto: v Plešovci budou popelnice o objemu 110/120 l vyváženy ve středu 24. dubna 2019. V Chropyni budou popelnice o objemu 110/120 l vyváženy ve čtvrtek 25. dubna, kontejnery o objemu 1100 l pak v sobotu 27. dubna 2019. V pátek 26. dubna 2019 bude v Plešovci i v Chropyni probíhat svoz papírového a plastového odpadu tříděného do pytlů. Prosíme občany, aby dbali těchto termínů a přistavili popelnice a pytle pro odvoz odpadu v uvedené termíny obvyklým způsobem.

Podomní prodej

15.4.2019 13:43:26 - Aktuality
Po městě se pohybují domovní prodejci, odvolávají se na doporučení lékaře. Varujeme před touto nekalou praktikou zejména starší spoluobčany. V případě, že Vás podomní prodejci budou obtěžovat, volejte ihned přímou linku Policie ČR 158 !

Setkání s občany

15.4.2019 09:09:10 - Aktuality
Vážení spoluobčané, město Chropyně a místní organizace Svazu tělesně postižených
v Chropyni Vás srdečně zvou na Setkání s občany města.
Uskuteční se ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 16:00 v Městském kulturním středisku v Chropyni. Na programu je beseda s vedením města nad problémy občanů i vystoupení Pavlíny Filipovské. Přijďte diskutovat i zazpívat si spoustu krásných písniček jako například „Včera neděla byla“.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na setkání s Vámi.

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

12.4.2019 12:21:29 - Aktuality
Město Chropyně vyhlašuje dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa pracovník v sociálních službách Pečovatelské služby města Chropyně.
Více informací naleznete v příloze.
Příloha: Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

Rekonstrukce chodníku na náměstí Svobody v Chropyni

12.4.2019 07:39:08 - Aktuality
Oznamujeme, že od středy 10. dubna až do úterý 9. července bude probíhat rekonstrukce chodníku na náměstí Svobody v Chropyni – I. etapa, tj. od rohu ulice Emilla Filly po křižovatku ulice Masarykova s náměstím Svobody. Doufáme, že práce budou probíhat dle harmonogramu a klimatické podmínky umožní práce dokončit včas. Tímto Vás žádáme o shovívavost během stavby a děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení při rekonstrukci chodníku.

Uzavření pobočky České spořitelny

31.1.2019 08:52:32 - Aktuality
Česká spořitelna má nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto však nemůže být všude. Česká spořitelna se snaží přizpůsobovat svým klientům a mít pobočky tam, kde je nejvíce využijí. Chod poboček proto pečlivě sleduje a podle míry jejich využití je přemísťuje, otevírá na nových místech, případně uzavírá.
V této souvislosti dospěla Česká spořitelna po detailní analýze k rozhodnutí, že 27. března 2019 ukončí provoz své pobočky v Chropyni. Čísla účtů, ani nastavení jejich dalších produktů se jim nijak nezmění. Více
Příloha: Uzavření pobočky České spořitelny

Šetření Českého statistického úřadu

30.1.2019 09:55:38 - Aktuality
Český statistický úřad provádí každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2019".
Vlastní šetření proběhne ve dnech 2. února až 26. května 2019 prostřednictvím terénních pracovníků ČSÚ, kteří budou vybaveni průkazem.
K ověření identity tazatele, jeho pověření k provedení místního šetření i k jakýmkoli
dalším dotazům můžete využít webové stránky Českého statistického úřadu, více informací podá také pracovnice KS ČSÚ ve Zlíně Ing. Barbora Žídková, telefonní číslo: 577 004 956.
Příloha: Šetření Českého statistického úřadu

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019

22.11.2018 11:15:44 - Aktuality
Oznámení o ceně za dodávku vody pitné a odvádění a čistění odpadních vod pro rok 2019 od společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. naleznete v příloze.
Příloha: Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019