Aktuality Hlášení rozhlasu »

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

13.2.2019 12:05:26 - Aktuality
Zveme Vás na jednání Zastupitelstva města Chropyně, které se uskuteční 20. února 2019 v 16:00 v Městském kulturním středisku, místnost č. 10. Navržený program jednání je příložen. Projednávané materiály najdete v sekci Dokumenty zastupitelstva.
Příloha: Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Odečty stavů vodoměrů

11.2.2019 15:11:44 - Aktuality
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., oznamují, že ve dnech 15. až 22. února 2019 budou v Chropyni probíhat odečty stavů vodoměrů. Umožněte prosím pracovníkům VaK Kroměříž přístup k vodoměru. Žádáme odběratele, aby v případě nepřítomnosti zapsali stav svého vodoměru na lístek a vyvěsili jej na viditelném místě.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

11.2.2019 14:40:18 - Aktuality
Společnost E.ON Distribuce, a. s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pátek 22.02.2019 v době od 07:30 do 15:30 přerušena dodávka elektrické energie v ulici K. H. Máchy, Nádražní, Řadová, Tovačovská a Včelín. Bližší informace viz příloha.
Příloha: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

UPOZORNĚNÍ – splatnost poplatku za „komunální odpad“

8.2.2019 09:40:45 - Aktuality

Finanční odbor Městského úřadu v Chropyni upozorňuje občany, že do  20. února 2019 je splatný místní poplatek za „komunální odpad“ za první pololetí roku 2019.  Základní sazba za pololetí činí 300 Kč. Úlevy jsou poskytovány dle obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2018 tz. poplatníkům od 70 let, poplatníkům zapojeným do MESOH, novorozencům za měsíc v němž se narodili. Občanům platícím přes SIPO byly příslušné částky předepsány ke srážce v měsíci únoru, ostatním byly zaslány poštovní poukázky. Neobdržení poukázky není důvodem k nezaplacení poplatku.
 

Uzavření pobočky České spořitelny

31.1.2019 08:52:32 - Aktuality
Česká spořitelna má nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto však nemůže být všude. Česká spořitelna se snaží přizpůsobovat svým klientům a mít pobočky tam, kde je nejvíce využijí. Chod poboček proto pečlivě sleduje a podle míry jejich využití je přemísťuje, otevírá na nových místech, případně uzavírá.
V této souvislosti dospěla Česká spořitelna po detailní analýze k rozhodnutí, že 27. března 2019 ukončí provoz své pobočky v Chropyni. Čísla účtů, ani nastavení jejich dalších produktů se jim nijak nezmění. Více
Příloha: Uzavření pobočky České spořitelny

Šetření Českého statistického úřadu

30.1.2019 09:55:38 - Aktuality
Český statistický úřad provádí každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2019".
Vlastní šetření proběhne ve dnech 2. února až 26. května 2019 prostřednictvím terénních pracovníků ČSÚ, kteří budou vybaveni průkazem.
K ověření identity tazatele, jeho pověření k provedení místního šetření i k jakýmkoli
dalším dotazům můžete využít webové stránky Českého statistického úřadu, více informací podá také pracovnice KS ČSÚ ve Zlíně Ing. Barbora Žídková, telefonní číslo: 577 004 956.
Příloha: Šetření Českého statistického úřadu

Výzkum společnosti MEDIAN

4.1.2019 10:33:47 - Aktuality
Česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN (MEDIAN - Výzkum trhu, médií a veřejného mínění, vývoj software Praha, s. r. o., IČ: 48587001) v současnosti provádí prestižní mezinárodní šetření „Politické postoje“.
Některé byty nebo domy v našem městě byly náhodně vybrány k účasti na tomto výzkumném šetření. Tazatelé společnosti MEDIAN navštíví vybrané domácnosti do konce měsíce února 2019.
Veškeré bližší informace získají zájemci na telefonním čísle 225 301 639 nebo mohou napsat svůj dotaz na adresu: politické.postoje@median.cz

Město Chropyně vypsalo Programy S a Z pro poskytování dotací na rok 2019

21.12.2018 10:40:36 - Aktuality
Město Chropyně vyhlašuje výzvu k podání žádostí pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně pro rok 2019 na podporu sportovní činnosti - PROGRAM S, a na podporu zájmových a volnočasových aktivit - PROGRAM Z.
Žádosti se budou přijímat v termínu od 1. února 2019 do 1. března 2019.
Příloha: Město Chropyně vypsalo Programy S a Z pro poskytování dotací na rok 2019

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

17.12.2018 15:38:21 - Aktuality
Město Chropyně vyhlašuje dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa pracovník v sociálních službách Pečovatelské služby města Chropyně.
Více informací naleznete v příloze.
Příloha: Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019

22.11.2018 11:15:44 - Aktuality
Oznámení o ceně za dodávku vody pitné a odvádění a čistění odpadních vod pro rok 2019 od společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. naleznete v příloze.
Příloha: Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019

1 2 | | Poslední »