Aktuality Hlášení rozhlasu »

Časové prodloužení výstavy fotografií Sto let z historie Chropyně

22.10.2018 12:25:10 - Aktuality
Město Chropyně upozorňuje občany, že výstava fotografií Sto let z historie Chropyně, která je pořádána v rámci Oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky v Městském kulturním středisku Chropyně, je prodloužena až do pátku 26. října 2018. Výstavu můžete navštívit v době od 09:00 do 16:00.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

15.10.2018 16:07:38 - Aktuality

E.ON Česká republika oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude ve středu 24.10.2018 v době od 7:30 do 15:00 přerušená dodávka el. energie v ulici Podlesí číslo popisné 247 a 331. Viz příloha.

Příloha: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oslavy 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky

11.10.2018 08:03:53 - Aktuality
U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa připravilo město Chropyně plných 10 dnů nejrůznějších kulturních i společenských akcí v klubu, kostele, knihovně i pod širým nebem.
Podrobný program 10 dnů pro republiku: Více
Příloha: Oslavy 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky

VOLBY 2018 - Výsledek voleb do Zastupitelstva města Chropyně

6.10.2018 22:23:40 - Aktuality
Městský úřad v Chropyni zveřejňuje výsledek voleb do zastupitelstva města Chropyně

Výsledky jsou dostupné i na webu:  https://volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7201&xobec=588512&xstat=0&xvyber=0
Příloha: VOLBY 2018 - Výsledek voleb do Zastupitelstva města Chropyně

Rekonstrukce chodníku

5.9.2018 16:03:56 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje, že bude probíhat rekonstrukce části chodníku vedoucího od bývalého „Mixu“ ke „Svobodárně“. Práce budou zahájeny 6. září 2018 a předpoklad dokončení je 25. října 2018. Doufáme, že práce budou probíhat dle harmonogramu a klimatické podmínky umožní práce dokončit včas. Žádáme Vás o shovívavost během stavby.

Svoz pytlovaného tříděného odpadu

3.7.2018 13:04:36 - Aktuality
Svoz tříděného odpadu v pytlech bude probíhat i v dalších měsících každých 14 dní v liché týdny, tak jako dosud.
Ve státní svátky bude probíhat i svoz pytlového sběru odpadů.

Africký mor prasat ("AMP")

23.1.2018 09:12:11 - Aktuality
Krajská veterinární správa vydala podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání AMP, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení AMP  mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP ve Zlínském kraji.
Více
Příloha: Africký mor prasat ("AMP")