Aktuality Hlášení rozhlasu »

Matrika a evidence obyvatel

10.12.2018 09:55:16 - Aktuality
Úsek matriky a evidence obyvatel bude od 17.12.2018 do 03.01.2019 uzavřen. O ověření podpisu a listin, o výpisy z Czechpointu, můžete požádat paní Bc. Hanu Burešovou na podatelně, dveře č. 1. Případně můžete využít služby České pošty.
 

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Chropyně

6.12.2018 08:58:25 - Aktuality
Zveme Vás na jednání Zastupitelstva města Chropyně, které se uskuteční 13. prosince 2018 v 17:00 ve víceúčelovém sále v zámku. Navržený program jednání je příložen. Materiály k projednání jsou k dispozici v sekci Dokumenty zastupitelstva.
Příloha: Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Chropyně

Česko zpívá koledy 2018

3.12.2018 13:01:59 - Aktuality

Ve středu 12.12.2018 od 18:00 se uskuteční další ročník Česko zpívá koledy. Sejdeme se již po třetí u zámku před vánočním stromem. Od 17:30 proběhne číselná registrace a rozdávání textů vánočních koled. Akci opět podpoří svou účastí soubor Ječmínek Chropyně, TOM Kamínek připraví pro účastníky čaj. Poprvé nás v Chropyni zpívalo 118, v loňském roce to bylo 206 a letos ...? Těšíme se na všechny malé i velké, kteří přijdou a pomůžou nám překonat počet 300.

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019

22.11.2018 11:15:44 - Aktuality
Oznámení o ceně za dodávku vody pitné a odvádění a čistění odpadních vod pro rok 2019 od společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. naleznete v příloze.
Příloha: Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019

Upozornění - MESOH

6.11.2018 09:11:19 - Aktuality
Dne 30.09.2018 byl ukončen první MESOH rok. Měsíc listopad 2018 je stanoven jako měsíc pro uplatňování reklamací. Po jeho uplynutí nebudou už reklamace přijímány. tzn., že celkové roční úlevy na poplatku nebude možné upravovat. Proto si zkontrolujte své odpadové účty (např. načtené vývozy pytlů, body ….). V případě nejasností se obracejte prostřednictvím chatovacího okna na www.mojeodpadky.cz nebo na e-maily kolektiv@mojeodpadky.cz. Více informací naleznete na webových stránkách města Chropyně v sekci „ odpadový systém - základní informace “.

VOLBY 2018 - Výsledek voleb do Zastupitelstva města Chropyně

6.10.2018 22:23:40 - Aktuality
Městský úřad v Chropyni zveřejňuje výsledek voleb do zastupitelstva města Chropyně

Výsledky jsou dostupné i na webu:  https://volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7201&xobec=588512&xstat=0&xvyber=0
Příloha: VOLBY 2018 - Výsledek voleb do Zastupitelstva města Chropyně

Rekonstrukce chodníku

5.9.2018 16:03:56 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje, že bude probíhat rekonstrukce části chodníku vedoucího od bývalého „Mixu“ ke „Svobodárně“. Práce budou zahájeny 6. září 2018 a předpoklad dokončení je 25. října 2018. Doufáme, že práce budou probíhat dle harmonogramu a klimatické podmínky umožní práce dokončit včas. Žádáme Vás o shovívavost během stavby.

Svoz pytlovaného tříděného odpadu

3.7.2018 13:04:36 - Aktuality
Svoz tříděného odpadu v pytlech bude probíhat i v dalších měsících každých 14 dní v liché týdny, tak jako dosud.
Ve státní svátky bude probíhat i svoz pytlového sběru odpadů.

Africký mor prasat ("AMP")

23.1.2018 09:12:11 - Aktuality
Krajská veterinární správa vydala podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání AMP, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení AMP  mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP ve Zlínském kraji.
Více
Příloha: Africký mor prasat ("AMP")