Harmonogram svozu

 

Harmonogram svozu popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad (SKO) a svoz pytlů s tříděným odpadem od stanovišť zapojených do motivačního a evidenčního sytému  pro odpadové hospodářství (MESOH) v prvním čtvrtletí 2018.
Svoz odpadu bude probíhat vždy v lichý týden. SKO sváží firma Biopas, spol. s r.o. a tříděný odpad v pytlích sváží od domu Správa majetku města Chropyně, proto k jeho odvozu nemusí dojít ve stejný čas jako u SKO.
Žádáme všechny zapojené občany, aby pytle přistavovali ve stanovených termínech k nádobám na směsný komunální odpad nejpozději v době do 8:00 hodin. Jinak se může stát, že tento nebude odvezen. Děkujeme za pochopení.
Město Chropyně upozorňuje všechny občany, kteří doposud nemají svou odpadovou nádobu opatřenou novým čárovým kódem, aby si zajistili polepení prostřednictvím Správy majetku města Chropyně (tel. 573 355 323). Odpadová nádoba, která nebude takto označena, nebude od 1. ledna 2018 svezena!

datum svozu místo svozu svážené nádoby svážená komodita
12.01.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
16.01.2018
úterý
Plešovec popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
17.01.2018
středa
Chropyně popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
19.01.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
26.01.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
30.01.2018
úterý
Plešovec popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
31.01.2018
středa
Chropyně popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
02.02.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
09.02.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
13.02.2018
úterý
Plešovec popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
14.02.2018
středa
Chropyně popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
16.02.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
23.02.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
27.02.2018
úterý
Plešovec popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
28.02.2018
středa
Chropyně popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
02.03.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
09.03.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
13.03.2018
úterý
Plešovec popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
14.03.2018
středa
Chropyně popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
16.03.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
23.03.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
27.03.2018
úterý
Plešovec popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
28.03.2018
středa
Chropyně popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
30.03.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy

Černé značení – svoz v lichém týdnu; modré značení – svoz v sudém týdnu