Harmonogram svozu

 

Harmonogram svozu popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad (SKO) a svoz pytlů s tříděným odpadem od stanovišť zapojených do motivačního a evidenčního sytému pro odpadové hospodářství (MESOH) ve druhém čtvrtletí 2018.
 
DUBEN  - svoz tříděného odpadu shromažďovaného do pytlů a balíků bude probíhat vždy v lichý týden v den svozu SKO. SKO sváží firma Biopas, spol. s r.o. a tříděný odpad v pytlích sváží od domu Správa majetku města Chropyně, proto k jeho odvozu nemusí dojít ve stejný čas jako u SKO.

POZOR ZMĚNA!

 KVĚTEN, ČERVEN - svoz tříděného odpadu shromažďovaného do pytlů a balíků bude od května probíhat vždy v lichý čtvrtek bez ohledu, z jakého stanoviště se sváží (platí pro všechna stanoviště bez ohledu na termín svozu SKO v Chropyni i Plešovci). Svoz veškerého odpadu (tj. SKO i tříděného) bude provádět pouze firma Biopas, spol. s r.o.

Žádáme všechny zapojené občany, aby pytle přistavovali ve stanovených termínech k nádobám na směsný komunální odpad nejpozději v době do 6:00 hodin. Jinak se může stát, že tento nebude odvezen. Děkujeme za pochopení.

datum svozu místo svozu svážené nádoby svážená komodita
07.04.2018
sobota
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
10.04.2018
úterý
Plešovec popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
11.04.2018
středa
Chropyně popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
13.04.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
20.04.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
24.04.2018
úterý
Plešovec popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
25.04.2018
středa
Chropyně popelnice 110/120 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
27.04.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l pytle - MESOH SKO
papír, plast, kovy
04.05.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
POZOR ZMĚNA! Svoz pytlů s tříděným odpadem přesunut na každý lichý čtvrtek ze všech stanovišť!
08.05.2018
úterý
Plešovec popelnice 110/120 l SKO
 
09.05.2018
středa
Chropyně popelnice 110/120 l SKO
 
10.05.2018
čtvrtek
Chropyně
Plešovec
pytle - MESOH papír, sklo, kovy
11.05.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
 
18.05.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
 
22.05.2018
úterý
Plešovec popelnice 110/120 l SKO
 
23.05.2018
středa
Chropyně popelnice 110/120 l SKO
 
24.05.2018
čtvrtek
Chropyně
Plešovec
pytle - MESOH papír, plast, kovy
25.05.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
 
01.06.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
05.06.2018
úterý
Plešovec popelnice 110/120 l SKO
 
06.06.2018
středa
Chropyně popelnice 110/120 l SKO
 
07.06.2018
čtvrtek
Chropyně
Plešovec
pytle - MESOH papír, plast, kovy
08.06.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
 
15.06.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
19.06.2018
úterý
Plešovec popelnice 110/120 l SKO
 
20.06.2018
středa
Chropyně popelnice 110/120 l SKO
 
21.06.2018
čtvrtek
Chropyně
Plešovec
pytle - MESOH papír, plast, kovy
22.06.2018
pátek
Chropyně kontejnery 1100 l SKO
 
29.06.2018
pátek
Chropyně Kontejnery 1100 l SKO

Černé písmo – svoz v lichém týdnu; modré písmo – svoz v sudém týdnu