Výbory zastupitelstva

Finanční výbor Zastupitelstva města Chropyně

Předseda: Mgr. Milan Bajgar
Členové: Mgr. Igor Štěpánek, Dalibor Kondler, Ing. Marcela Kovaříková, Petr Langr, Vladimíra Vlasatá, Jaroslav Zlámal

Finanční výbor v souladu se zákonem o obcích provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo města schválením plánu práce výboru.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně

Předseda: Bc. Ivo Novotný
Členové: Josef Horák, Miroslav Charvát, Robert Lučan, Milan Zaviačič

Kontrolní výbor v souladu se zákonem o obcích kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo města, zejména plněním volebního programu.

Výbor na ochranu životního prostředí

Předseda: Mgr. Stanislav Kalinec
Členové: Libor Blažek, Ing. Aleš Hrdlička, Martin Ivan, Dalibor Kondler, Ing. Jiří Pospíšil, Michal Pospíšil

Výbor plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo. Byl ustaven 29. března 2017 a jeho členové byli zvoleni 28. června 2017.