Výbory zastupitelstva

Finanční výbor Zastupitelstva města Chropyně

Předseda: Mgr. Milan Bajgar
Členové: Mgr. Igor Štěpánek, Dalibor Kondler, Ing. Marcela Kovaříková, Petr Langr, Vladimíra Supová, Jaroslav Zlámal

Finanční výbor v souladu se zákonem o obcích provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo města schválením plánu práce výboru.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně

Předseda: Bc. Ivo Novotný
Členové: Ing. Jaroslav Hloušek, Josef Horák, Miroslav Charvát, Robert Lučan, Mgr. Michal Vlasatý, Milan Zaviačič

Kontrolní výbor v souladu se zákonem o obcích kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo města, zejména plněním volebního programu.