Informace o investicích

Profil zadavatele

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287245

Rok 2017
dotace-baner.jpg

Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně - více o investici zde

Rok 2015
obsah/nadacecez.jpg

Nadace ČEZ podpořila rekonstrukci dvou tenisových kurtů příspěvkem 900 000 Kč. Kurty budou přístupné všem obyvatelům města i okolí. Celková rekonstrukce stála 1 200 000 Kč. Částku potřebnou na rekonstrukci uhradilo město Chropyně ze svého rozpočtu.


dotace-baner.jpg

V měsíci srpnu 2015 byl uzavřen projekt Efektivní digitální úřad města Chropyně. V rámci tohoto projektu byla řešena elektronizace agend a transparentní kontrola hospodaření města provozovaná v bezpečném redundantním prostředí, čehož se docílilo pořízením skenovací linky, napojením na informační systém základních registrů, integrací správních, ekonomických a obslužných agend, elektronizací agend pomocí formulářů a stabilizací infrastruktury. Tento projekt byl hrazen z 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj, město se finančně podílelo 15% nákladů. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09346.

Rok 2014


dotace-baner.jpg
Město Chropyně obdrželo dotaci na rozvoj informačních technologií

 

plakat/egonek.jpg  
V srpnu 2014 byla městu Chropyně přidělena dotace z Integrovaného operačního programu na rozvoj informačních technologií. Projekt Efektivní digitální úřad města Chropyně.
 
Projekt vychází ze státního strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart Administration s cílem rozvíjet infrastrukturu úřadů a institucí pro další zefektivnění služeb veřejné a státní správy.

Město tyto cíle není schopno dosáhnout vlastními prostředky v krátkém čase.  Předpokládané náklady činí 2.209.460 Kč. Budou hrazeny z 85% hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj, město se finančně podílí 15% nákladů. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09346.
Hlavním cílem projektu je postupné kvalitativní povýšení úřadu na moderní a efektivní úřad schopný plné elektronické komunikace odpovídající dnešní době. Realizace proběhne do srpna 2015 a bude řešena elektronizace agend a transparentní kontrola hospodaření města provozovaná v bezpečném redundantním prostředí, čehož se docílí pořízením skenovací linky, napojením na informační systém základních registrů, integrací správních, ekonomických a obslužných agend, elektronizací agend pomocí formulářů a stabilizací infrastruktury. 

 

Rok 2013

  1. Dokumentace Revitalizace parku na nám. Svobody v Chropyni
    Osazovací plán část 1, 2, 3, 4, Technická zpráva, Inventarizace zeleně 1, 2, Návrh úprav 1, 2,
  2. V měsíci březnu město Chropyně zakoupilo nové vozidlo Bonetti. Toto bude využíváno správou majetku města Chropyně. Vozidlo bylo pořízeno v rámci dotačního titulu na snížení prašnosti ve městech a obcích v rámci OPŽP. Poskytovatelem dotace je SFŽP.
[plakat/opzp.jpg]

 

Rok 2012

Město Chropyně v roce 2012 plánuje tyto investiční akce:

  1. Zateplení objektů a provedení nové střechy na MŠ Tyršova. Na tuto akci město bude žádat o dotaci na SFŽP. Předpokládané náklady akce činí 5,4 mil. Kč.
  2. Úspora energií pro  tribunu stadionu v Chropyni. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci na SFŽP. Předpokládané náklady činí 2,9 mil.kč
  3. Energetické úspory na budově hasičské zbrojnice a ubytovny. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci na SFŽP.
  4. IX.etapa regenerace panelového sídliště. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci na MMR.Předpokládané náklady činí 7,3 mil. Kč
  5. Výstavba komunikace na ul. Podlesí – lokalita výstavby nových RD. Tuto akci bude město hradit výhradně s vlastních prostředků.Předpokládané náklady činí 2,7 mil.Kč

Informace o vypsání výběrových řízení bude zveřejněna na stránkách města. Náklady na jednotlivé akce budou upřesněny po výběru dodavatele.

[obsah/logoIOPstr.jpg]

Projekt nového územního plánu Chropyně je zpracován s podporou Integrovaného operačního programu (prioritní osa 5, oblast intervence 5.3.bj).
Územní plán řeší celé území města Chropyně.
Celková plocha řešeného území je 19 km2.
Celkové způsobilé výdaje činí 894 000 Kč, z toho 134 100 Kč z prostředků státního rozpočtu a 759 900 Kč z prostředků EU.
Návrh územního plánu Chropyně byl předán 30.5.2012.

Rok 2009

V létě 2009 byla uvedena do provozu cyklostezka Chropyně - Plešovec. Byla postavena v rámci projektu spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava pod reg. č. CZ. 1.12/1.3.00/02.00038. Délka cyklostezky je 1,13 km.

[obsah/logo-rop-stredni-morava.jpg]