Úřední deska

VOLBY 2018 - Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty

3.7.2018 08:53:27 - Aktuality
V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, Městský úřad v Chropyni, jakožto pověřený obecní úřad, tímto podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů:
obec               minimální počet podpisů pro            minimální počet podpisů pro
                      nezávislého kandidáta                     sdružení nezávislých kandidátů
Chropyně                     148                                                     345
Kyselovice                     25                                                        34
Záříčí                               28                                                        49
Žalkovice                       24                                                        42
 
Potřebný počet podpisů je procentuálně stanoven v příloze k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí ve vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1. lednu roku, v němž se konají volby. Pro účely stanovení potřebného počtu podpisů na petici se za výchozí považuje údaj o počtu obyvatel obce zveřejněný Českým statistickým úřadem, jemuž působnost poskytovat informace státním orgánům a orgánům územní samosprávy vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Číslo vypočítané registračním úřadem podle přílohy bylo, jak zákon ukládá, zaokrouhleno na celé číslo nahoru.
Povinné náležitosti petice upravuje § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Dana Jedličková
vedoucí odboru vnitřních věcí

« Zpět na předchozí stránku