Úřední deska

26/2019

14.2.2019 11:46:40 - Úřední deska
Městský úřad Kroměříž, odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství
Oznámení zahájení řízení omezení přístupu na účelové komunikaci a umístění pevné překážky na pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Chropyně
MCH 1236/2019           čj. MeUKM/011066/2019

« Zpět na předchozí stránku