Úřední deska

34/2019

22.2.2019 07:57:21 - Úřední deska
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Kroměříž
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

MCH 1405/2019    
č.j.: UZSVM/BKM/1313/2019-BKMM

« Zpět na předchozí stránku