Úřední deska

57/2019

17.4.2019 11:11:26 - Úřední deska
Městský úřad Kroměříž, odbor - občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí mezi chropyňským rybníkem  a zahrádkovou osadou v Chropyni.
č.j.: MeUKM/034509/2019

« Zpět na předchozí stránku