Aktuality

VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI VaK K PORUCHÁM NA VODOVODNÍM PŘIVADĚČI

18.9.2016 08:58:58 - Aktuality

K velké nelibosti občanů města Chropyně, obce Plešovec a Zářičí, došlo v poslední době celkem ke čtyřem poruchám na vodovodním přivaděči Břest – Chropyně, který je vyrobený z osinkocementového materiálu o profilu DN 300.

Stalo se tak nejprve 5. srpna při opravě VTL plynovodu DN 700 Hrušky – Kyselovice, kterou zajišťuje firma NET4GAS, s. r. o. V místě křížení sítí došlo vlivem zemních prací prováděných při opravě plynovodu k porušení vodovodního přivaděče. Tím následně došlo k přerušení zásobování pitnou vodou cca 5 500 obyvatel. Porucha na vodovodním přivaděči byla přes noc havarijní službou VaK Kroměříž, a. s., opravena. Po odčerpání vody a očištění přivaděče byla stanovena příčina poruchy na přivaděči – podélná trhlina v místě, kde bylo potrubí obnaženo a nesprávným způsobem vyvěšeno přes nevhodný bodový lanový závěs. Do prostoru výkopu vniklo velké množství vody z vodovodního přivaděče. Tento silně podmáčený terén byl pak příčinou další poruchy 30. srpna. Opět vznikla jako zlom na osinkocementovém potrubí cca 1,50 m od místa předchozí poruchy. Příčinou poruchy byla kombinace vlivů - podmáčení území v důsledku první poruchy a zemních záhozových prací a úpravy terénu v ochranném pásmu vodovodu prováděných firmou opravující plynovod. Při opravě došlo opět k velkému podmáčení terénu. Třetí poruchou vzniklou ranních hodinách v neděli 4. září 2016 byla vyřešena technická nedokonalost a netěsnost – vyosenou  opravnou spojku osazenou 30. srpna bylo nutno opravit srovnáním a dotěsněním. Zatím poslední, v pořadí  čtvrtá porucha vznikla okolo 4 hodiny ranní v pátek 9. září a byla opravena v dopoledních hodinách. Příčinou byl opět silně podmáčený terén ze série předchozích poruch.
Vedení společnosti VaK Kroměříž, a. s., po celou dobu havarijní situace jedná s firmou NET4GAS, s. r. o., která je realizátorem opravy plynovodu a která je zodpovědná za škody způsobené na vodovodním přivaděči v majetku VaK Kroměříž, a. s. Vzhledem k tomu, že je vysoce pravděpodobné, že poruchy by v podmáčeném území pokračovaly, rozhodlo vedení VaK Kroměříž, a. s., o radikální opravě vodovodního přivaděče v délce cca 70 m. Bude provedena výměna původního potrubí za potrubí PE 100 RC DN 300 v celém podmáčeném území tak, aby místa napojení byla již ve stabilizovaném suchém místě, a budou provedena i další technická opatření ke stabilizaci potrubí – opěrné podzemní betonové bloky.  Vzhledem k tomu, že jde o havarijní situaci velkého rozsahu, přikročila společnost VaK Kroměříž, a. s., k okamžitému vypracování návrhu technického řešení přeložky formou jednoduché projektové dokumentace, objednání materiálu a zajištění realizace. Potrubní materiál byl navezen 13. a 14. září, zemní práce jsou prováděny od 15. září. Vlastní realizace přeložky bude trvat nejméně 2-3 týdny.
Při přepojování potrubí budeme muset ještě nejméně jednou přívod vody do Chropyně, Zářičí a Plešovce uzavřít. O termínu budou občané i firmy informováni v předstihu, podle průběhu stavby přeložky. Náklady na opravu vodovodního přivaděče budou Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., vymáhat po viníku havárie – firmě NET4GAS, s. r. o. Náklady na opravy a přeložku přivaděče přesáhnou částku 1 milion Kč.
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se tímto se svým zákazníkům omlouvají za přerušování dodávek pitné vody a komplikace s tím spojené, které však nebyly způsobeny naší společností.
 

 
 

« Zpět na předchozí stránku