Aktuality

Africký mor prasat ("AMP")

23.1.2018 09:12:11 - Aktuality
Krajská veterinární správa vydala podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání AMP, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení AMP  mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP ve Zlínském kraji.
Veterinární správa vymezila oblast, zamořenou AMP, do které patří všechna katastrální území obcí okresu Zlín. V této souvislosti bylo uloženo všem chovatelům domácích prasat na území Zlínského kraje, aby nejpozději do 31. 1. 2018 nahlásili příslušné obci, v případě chovů na katastrálním území Chropyně a Plešovec městu Chropyni údaje o chovech, které budou obsahovat " kraj, okres, obec, jméno, kontakt (tel., e-mail), jméno a název chovatele,  adresu chovatele,  kontaktní osobu,  kontakt (tel., e-mail),  registrační číslo chovu,  místo chovu (adresa), katastrální území a počet chovaných prasat. Všem obcím Zlínského kraje se pak nařizuje zajistit na základě údajů, poskytnutých chovateli provedení soupisu všech hospodářství s chovem prasat, a tento soupis předat veterinární správě do 7. 2. 2018. Město Chropyně v popsaných souvislostech vyzývá chovatele prasat, aby potřebné údaje o chovech předložili ve stanoveném termínu, tedy do konce ledna 2018 na MěÚ v Chropyni k rukám ing. Pospíšila. Podrobnosti k Nařízení státní veterinární správy naleznete na úřední desce města Chropyně.

« Zpět na předchozí stránku