Aktuality

VOLBY 2018 - Volební právo občanů jiných členských států EU

20.6.2018 13:29:19 - Aktuality
Právo volit, právo být volen, právo podepsat petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů i právo být členem okrskové volební komise přiznává zákon také státním občanům jiných členských států EU.
Právo volit přiznává zákon také státnímu občanovi jiného státu EU, který v den voleb (nebo alespoň druhý den voleb) dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v našem městě přihlášen k trvalému pobytu. Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí se mohou zúčastnit i občané jiných členských států EU, kteří mají potvrzený přechodný pobyt na území našeho města.
Právo volit mohou občané jiných členských států EU při volbách do zastupitelstev obcí realizovat POUZE tehdy, pokud jsou u obecního úřadu dle svého pobytu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. Do tohoto dodatku lze zapsat občany pouze na základě jejich žádosti.

Právo být volen - tedy kandidovat - má i státní občan jiného členského státu EU, který splňuje podmínku věku a trvalého nebo registrovaného přechodného pobytu v našem městě, není u něj omezena svéprávnost k výkonu volebního práva a není zákonem omezen na osobní svobodě z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Občan jiného členského státu EU se může podepsat na petici na podporu kandidatury ve volbách do zastupitelstev obcí, pokud občan splňuje podmínky pro přiznání práva volit (státní občanství jiného členského státu EU, platné povolení k trvalému pobytu nebo potvrzený přechodný pobyt občana EU, věk 18 let).

Členem okrskové volební komise může být i státní občan jiného členského státu EU, který splňuje podmínky pro členství v okrskové volební komisi podle zákona (volič, bez překážky výkonu volebního práva, není sám kandidátem do zastupitelstva našeho města).

Více viz příloha nebo stránky Ministerstva vnitra ČR.

« Zpět na předchozí stránku