Aktuality

VOLBY 2018 - Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu v Chropyni

3.7.2018 08:49:00 - Aktuality
V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 Městský úřad v Chropyni, jakožto pověřený obecní úřad, tímto podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že pro volby do zastupitelstva obce Kyselovice, obce Záříčí, obce Žalkovice a města Chropyně se kandidátní listiny podávají pověřenému obecnímu úřadu tj. Městskému úřadu v Chropyni.
Volební strany předají kandidátní listinu včetně příloh (prohlášení kandidáta, příp. petici) nejpozději 31. července 2018 do 16:00 registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.

Kandidátní listiny bude přebírat vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Dana Jedličková (1. patro, dveře č. 112), v případě její nepřítomnosti Ing. Jiří Rosecký (1. patro, dveře č. 106).

Ing. Dana Jedličková
vedoucí odboru vnitřních věcí

« Zpět na předchozí stránku