Aktuality

VOLBY 2018 - Kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Chropyně podalo 8 subjektů

8.8.2018 08:17:20 - Aktuality
Termín pro podání kandidátních listin pro letošní komunální volby vypršel s úderem 16. hodiny 31. července.
Kandidátku do komunálních voleb v Chropyni podalo 8 volebních stran, tedy stejný počet jako v minulých volbách.

Až do registrace jsou údaje o kandidátech neveřejné, poskytnout lze zatím pouze seznam volebních subjektů, které se chtějí ucházet o vaši přízeň:

ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Nezávislá volba pro Chropyni
Společně pro Chropyni
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE – TOMIO OKAMURA A STRANA PRÁV    OBČANŮ ZEMANOVCI


Volební subjekty jsou prozatím řazeny podle abecedy, losování čísel může proběhnout až po registraci. Nejzašší termín pro vydání rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny je zákonem stanoven na 18. srpna 2018.

V těchto dnech probíhá kontrola správnosti údajů na kandidátních listinách a všech jejich přílohách. Registrační úřad přezkoumá, zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem o volbách. V případě, že by tomu tak nebylo, bude volební strana registračním úřadem vyzvána, aby nedostatky odstranila.
Pokud volební strana závady neodstraní, rozhodne registrační úřad o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o registraci kandidátní listiny. Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí ochrany u příslušného krajského soudu. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.
Případné závady mohou odstranit zmocněnci volebních subjektů i ze své vlastní iniciativy, tedy bez výzvy registračního úřadu. Lhůta pro odstranění závad na základě výzvy i z vlastní iniciativy vyprší úderem 16. hodiny dne 13. srpna 2018.

Pro volby konané ve dnech 5. a 6. října zůstal nezměněn počet zastupitelů, volit se tedy bude 17 zastupitelů.
Nezměněny zůstaly volební okrsky a jejich místnosti.
Volební hlasovací lístky budou koncem září distribuovány všem voličům na adresu jejich trvalého pobytu, u adresy bude uvedeno i číslo a sídlo okrsku, kam je volič oprávněn jít hlasovat.
Pro tyto volby se nevydávají voličské průkazy, volič tedy může hlasovat pouze ve "svém" okrsku.

Ing. Dana Jedličková
vedoucí odboru vnitřních věcí

« Zpět na předchozí stránku