Město online > Informace

V této části jsou zveřejněny vnitřní směrnice města a městského úřadu s působností na veřejnost.

Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně
Vnitřní předpis č. VP/08/2021 - o poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně - 2022
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
12. 1. 2022
dlouhodobě
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
Vnitřní předpis č. VP-01-2021, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
14. 7. 2021
dlouhodobě
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně
Vnitřní předpis č. VP/07/2020 - o poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně - 2021
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
21. 12. 2020
dlouhodobě
Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Vnitřní předpis č. VP/04/2020 - Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
16. 12. 2020
dlouhodobě
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Zásady pro poskytování nájmu bytů v DPS
Vnitřní směrnice č. 05/2019 - Zásady pro poskytování nájmu bytů v Domech s pečovatelskou službou v majetku města Chropyně.
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
10. 10. 2019
dlouhodobě
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Pravidla pro vydávání Zpravodaje města Chropyně
Vnitřní směrnice č. 04/2019, kterou se mění Vnitřní směrnice č. 02/2016 Pravidla pro vydávání Zpravodaje města Chropyně
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
4. 9. 2019
dlouhodobě
Pravidla pro přijímání žádostí a příspěvků pro hlášení a stanovení poplatků za hlášení rozhlasových relací v městském rozhlasu
Vnitřní směrnice č. 03/2019, kterou se mění Vnitřní směrnice č. 04/2015 Pravidla pro přijímání žádostí a příspěvků pro hlášení a stanovení poplatků za hlášení rozhlasových relací v městském rozhlasu
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
4. 9. 2019
dlouhodobě
informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Městském úřadě Chropyně
Vnitřní směrnice č. 4/2017 - příloha č. 3, informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Městském úřadě Chropyně
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
2. 9. 2019
dlouhodobě
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Pravidla pro vydávání Zpravodaje města Chropyně
Vnitřní směrnice č. 02/2016 - Pravidla pro vydávání Zpravodaje města Chropyně
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
19. 2. 2019
dlouhodobě
Pravidla pro přijímání žádostí o hlášení v městském rozhlase a stanovení poplatku
Vnitřní směrnice č. 4/2015 - Pravidla pro přijímání žádostí o hlášení v městském rozhlase a stanovení poplatku
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
19. 2. 2019
dlouhodobě
Pravidla pro udělování souhlasu s registrací a umístěním podnikání, umístěním sídla a umístěním provozovny nájemcům bytů v majetku města Chropyně vykonávajícím podnikatelskou činnost
Vnitřní směrnice č.1/2014 - Pravidla pro udělování souhlasu s registrací a umístěním podnikání, umístěním sídla a umístěním provozovny nájemcům bytů v majetku města Chropyně vykonávajícím podnikatelskou činnost
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
19. 2. 2019
dlouhodobě