IX. ročník Chropyňské voříškiády

Vážení spoluobčané,
chtěla bych znát Vaše názory a problémy, proto v pondělí 1. června 2020 probíhá DEN STAROSTKY. V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době od 09:00 do 17:00 Vás ráda vyslechnu. Dalším termínem bude pondělí 7. září 2020. Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku telefonicky na tel. čísle 573 500 730, e-mailem: sigmundova@muchropyne.cz nebo osobně na sekretariátu MěÚ.