Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad provádí každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem “Životní podmínky 2020“. Vlastní šetření proběhne v době od 01.02.2020 do 24.05.2020 prostřednictvím terénních pracovníků Českého statistického úřadu, kteří budou vybaveni průkazem. K ověření identity tazatele, jeho pověření k provedení místního šetření i k jakýmkoli dalším dotazům můžete využít webové stránky Českého statistického úřadu, více informací podá také pracovnice Krajské správy Českého statistického úřadu ve Zlíně Ing. Barbora Žídková na telefonním čísle 577 004 956 nebo 736 466 401.

Aktuality