Zápis k povinné školní docházce 2020

Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 vydáváme opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Chropyně pro školní rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce

Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.

Podání zápisního listu a žádosti o přijetí proveďte osobně do poštovní schránky školy v ulici Komenského 335 nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Chropyně, Komenského 335, 768 11 Chropyně.

Pro příjem žádostí k povinné školní docházce je stanoven termín od 8.4.2020 do 30.4.2020.

Odklad školní docházky

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky proveďte osobně do poštovní schránky školy v ulici Komenského 335 nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Chropyně, Komenského 335, 768 11 Chropyně.

Pro příjem žádostí k odkladu povinné školní docházky je stanoven termín od 8.4.2020 do 30.4.2020.

Žádost je třeba doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa /nejlépe do konce června/.

TISKOPISY POTŘEBNÉ K ZÁPISU NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY WWW.ZSCHROPYNE.CZ

kde naleznete: Aktualizace zápisu, Zápisní list, Žádost o přijetí, Žádost o odklad

Zápis do školní družiny 2020

Součástí zápisu je i zápis do školní družiny u žáků, kteří budou ve školním roce 2020/2021 navštěvovat

1. ročník.

Podání přihlášky proveďte osobně do poštovní schránky školy v ulici Komenského 335 nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Chropyně, Komenského 335, 768 11 Chropyně.

Pro příjem přihlášek stanovujeme období v rozmezí od 8.4.2020 do 30.4.2020.

Elektronicky by přihlášku mohli podávat jen ti zákonní zástupci, kteří mají zřízenou datovou schránku. V tomto případě nejprve pošlete email na bajgmi@zschropyne.cz, prosím.

Aktuality
Vyplnění evidenčního listu do mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy Chropyně žádá zákonné zástupce nově přijatých...

10. 8.
Čerpání řádné dovolené

Pan MUDr. Klus oznamuje svým pacientkám a pacientům, že od 17.08.2020...

7. 8.
Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, ředitel ZŠ Chropyně oznamuje, že vyučován...

5. 8.
Varování před podomními prodejci

Vážení občané, upozorňujeme Vás na nekalé praktiky prodejců, kteří nab...

29. 7.
Chemické ošetření chodníků

Město Chropyně oznamuje občanům, že probíhá prostřednictvím Správy maj...

23. 7.
Čerpání řádné dovolené

Pan MUDr. Kočař oznamuje svým pacientkám a pacientům, že od 03.08.2020...

23. 7.
Nadace ČEZ pomáhá našim seniorům

Město Chropyně děkuje Nadaci ČEZ za finanční příspěvek ve výši 50.000...

14. 7.
Výdej kompostérů občanům města

Město Chropyně oznamuje občanům, že stále pokračuje výdej zahradních k...

9. 7.
Varování před podomními prodejci

Vážení občané, upozorňujeme Vás, že po městě se pohybují prodejci elek...

22. 6.
Nabídka služeb

Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace nabízejí nově tyto slu...

9. 6.
Střední zdravotnická škola Kroměříž nabízí moderní vzdělávací programy pro dospělé

8. 6.
Nabídka práce

Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace nabízejí pracovní příl...

1. 6.
Výzva pro podávání žádostí z rozpočtu města Chropyně na podporu financování sociálních služeb poskytovaných občanům města Chropyně

Město Chropyně vypsalo výzvu pro podávání žádostí o dotaci z rozpočtu...

16. 1.
Čipování psů

Čipování psů bude povinné od 1. 1. 2020. S předstihem upozorňujeme...

2. 9.
Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu Pečovatelské služby města Chropyně pro rok 2019

Město Chropyně děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory p...

24. 5.