Zápis k povinné školní docházce 2020

Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 vydáváme opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Chropyně pro školní rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce

Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.

Podání zápisního listu a žádosti o přijetí proveďte osobně do poštovní schránky školy v ulici Komenského 335 nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Chropyně, Komenského 335, 768 11 Chropyně.

Pro příjem žádostí k povinné školní docházce je stanoven termín od 8.4.2020 do 30.4.2020.

Odklad školní docházky

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky proveďte osobně do poštovní schránky školy v ulici Komenského 335 nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Chropyně, Komenského 335, 768 11 Chropyně.

Pro příjem žádostí k odkladu povinné školní docházky je stanoven termín od 8.4.2020 do 30.4.2020.

Žádost je třeba doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa /nejlépe do konce června/.

TISKOPISY POTŘEBNÉ K ZÁPISU NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY WWW.ZSCHROPYNE.CZ

kde naleznete: Aktualizace zápisu, Zápisní list, Žádost o přijetí, Žádost o odklad

Zápis do školní družiny 2020

Součástí zápisu je i zápis do školní družiny u žáků, kteří budou ve školním roce 2020/2021 navštěvovat

1. ročník.

Podání přihlášky proveďte osobně do poštovní schránky školy v ulici Komenského 335 nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Chropyně, Komenského 335, 768 11 Chropyně.

Pro příjem přihlášek stanovujeme období v rozmezí od 8.4.2020 do 30.4.2020.

Elektronicky by přihlášku mohli podávat jen ti zákonní zástupci, kteří mají zřízenou datovou schránku. V tomto případě nejprve pošlete email na bajgmi@zschropyne.cz, prosím.

Aktuality
Důležité informace MěÚ Chropyně - COVID-19 - AKTUALIZACE 03.04.2020, 09:00

Provozní doba Městského úřadu Chropyně ve dnech 01.04.2020─10.04.2020...

3. 4.
Otevření sběrného dvora

Město Chropyně oznamuje občanům, že po dohodě s provozovatelem sběrnéh...

2. 4.
Zrušení vydání dalšího čísla Zpravodaje města Chropyně

Vydání dalšího čísla Zpravodaje města Chropyně s uzávěrkou dne 26. bře...

1. 4.
Svoz komunálního odpadu

V pátek 10.4.2020 (velikonoční svátek) proběhne pravidelný svoz odpadu...

1. 4.
Výdej kompostérů občanům města

Město Chropyně oznamuje občanům, že stále pokračuje výdej zahradních k...

1. 4.
Zápis na školní rok 2020/2021 - Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC, s.r.o.

26. 3.
Kultura a koronavirus

26. 3.
Omezení dopravy ve Zlínském kraji

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v...

23. 3.
Nařízení vlády o zákazu pohybu osob bez ochranných pomůcek dýchacích cest

18. 3.
Nařízení hejtmana Zlínského kraje

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek nařizuje zákaz vstupu, pobytu a poh...

18. 3.
Informace finančního úřadu k aktuální situaci

16. 3.
Zákaz sňatečných obřadů

Vláda České republiky s účinností ode dne 16. března 2020 od 0:00 hod....

16. 3.
Usnesení vlády České republiky

13. 3.
Výzva tajemníka městského úřadu

Tajemník Městského úřadu Chropyně vyzývá všechny občany a potenciální...

13. 3.
Uzavření Mateřské školy Chropyně

Město Chropyně informuje občany, že Rada města Chropyně na svém mimořá...

12. 3.
Změna televizního vysílání

Již 31.03.2020 vypne své stávající vysílání ve starém standardu DVB-T...

11. 3.
Dočasné zrušení schůzek

Turistický oddíl Kamínek Chropyně oznamuje, že do odvolání ruší pravid...

11. 3.
Další důležitá mimořádná opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví Praha

10. 3.
Mimořádné opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví Praha

9. 3.
Den starostky

Vážení spoluobčané, chtěla bych znát Vaše názory a problémy, proto ka...

26. 2.
Pohyb podomních prodejců

Vážení občané, upozorňujeme Vás, že se po městě pohybují osoby, které...

25. 2.
Krátkodobá výpomoc do dvousměnného a nepřetržitého provozu

Společnost Fatra, a. s., přijme na krátkodobou výpomoc ženy do dvousmě...

21. 2.
Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad provádí každoroční výběrové šetření o životních...

3. 2.
Výzva pro podávání žádostí z rozpočtu města Chropyně na podporu financování sociálních služeb poskytovaných občanům města Chropyně

Město Chropyně vypsalo výzvu pro podávání žádostí o dotaci z rozpočtu...

16. 1.
Výzva pro podávání žádostí z rozpočtu města Chropyně na podporu sportovní činnosti a zájmových a volnočasových aktivit

Město Chropyně vypsalo výzvu pro podávání žádostí o dotaci z rozpočt...

16. 1.
Čipování psů

Čipování psů bude povinné od 1. 1. 2020. S předstihem upozorňujeme...

2. 9.
Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu Pečovatelské služby města Chropyně pro rok 2019

Město Chropyně děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory p...

24. 5.