Od 25. května 2020 mohou být svatby do 300 osob

Vážení občané, počínaje dnem 25. května 2020 mohou probíhat svatební obřady v maximálním počtu 300 osob

a to včetně orgánů veřejné moci nebo zástupců církve a matrikáře. Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na mimořádné opatření snoubenci při obřadu nemusí mít zakrytý nos a ústa. Účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstup dvou metrů od ostatních.