Regenerace panelového sídliště Chropyně

Město Chropyně oznamuje, že začala probíhat realizace XIII. etapy regenerace panelového sídliště Chropyně. V projektu XIII. etapy regenerace panelového sídliště Chropyně jsou navrženy úpravy ulice Díly a prostor zeleně mezi bytovými domy. Práce byly zahájeny 18.08.2020 a předpoklad dokončení je 25.11.2020. Parkování vozů a výjezd z Vašich nemovitostí nebude v průběhu výstavby možný a proto doporučujeme k parkování využít přilehlá parkoviště. Doufáme, že práce budou pokračovat dle harmonogramu a klimatické podmínky umožní práce dokončit včas. Žádáme Vás o shovívavost během stavby.

 

Aktuality
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Chropyně, které se uskutečn...

2. 12.
Město čerpá dotace

27. 11.
Uzavření městské knihovny a výdej knih

Městská knihovna v Chropyni oznamuje svým čtenářům, že je možné objedn...

23. 11.
Důležité informace MěÚ Chropyně - COVID-19

Tajemník Městského úřadu Chropyně oznamuje, že úřední doba úřadu bude...

4. 11.
Výdej zahradních kompostérů

Městský úřad Chropyně oznamuje, že stále pokračuje výdej zahradních ko...

4. 11.
Zajištění léčivých přípravků během karantény

21. 10.
Upozornění k ukládání tříděného odpadu

Odbor výstavby a životního prostředí upozorňuje občany, že není vhodné...

21. 10.
Informace k výdeji jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídel...

14. 10.
Píseň o Chropyni

Videoklip k nové písničce o Chropyni je uveřejněn na stránkách města C...

7. 9.
Regenerace panelového sídliště - XIII. etapa

Město Chropyně oznamuje, že v rámci probíhající realizace XIII. etapy...

2. 9.
Nově zakoupená elektrická polohovací postel k pronájmu

Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace nabízí k pronájmu nově...

21. 8.
Nadace ČEZ pomáhá našim seniorům

Město Chropyně děkuje Nadaci ČEZ za finanční příspěvek ve výši 50.000...

14. 7.
Nabídka služeb

Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace nabízejí nově tyto slu...

9. 6.
Výzva pro podávání žádostí z rozpočtu města Chropyně na podporu financování sociálních služeb poskytovaných občanům města Chropyně

Město Chropyně vypsalo výzvu pro podávání žádostí o dotaci z rozpočtu...

16. 1.
Čipování psů

Čipování psů bude povinné od 1. 1. 2020. S předstihem upozorňujeme...

2. 9.
Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu Pečovatelské služby města Chropyně pro rok 2019

Město Chropyně děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory p...

24. 5.