Základní škola Chropyně - žádná mimořádná opatření

Město Chropyně jako zřizovatel Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., oznamuje zákonným zástupcům žáků, že vzhledem k nízkému riziku výskytu nákazy COVID-19 v okrese Kroměříž nepřijalo žádná mimořádná opatření.