Úsek matriky a evidence uzavřen

Zástup po dobu dlouhodobé nepřítomnosti pracovnice (úraz):

Ověřování podpisů a listin provádějí

Andrašiová Martina – přízemí, dveře č. 001

Mgr. Zlámalová Ivana – přízemí, dveře č. 003

Na úseku evidence obyvatel a matriky se Vám v neodkladných záležitostech pokusí pomoci

            Ing. Jedličková Dana – I. patro, dveře č. 112