Informace k výdeji jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/(strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Škola Komenského:

  • učitelé výdej:    11:30 - 12:00 hodin/box/
  • žáci výdej:       12:00 - 13:00 hodin/box/ 

Škola Fučíkova:

  • učitelé:           12:00 - 12:30 hodin/box/ jídlo vyzvedávat u výdejního okénka v jídelně
  • žáci:              12:00-13:00 hodin /box/jídlo vyzvedávat u výdejního okénka venku od stadionu

Přihlašování či odhlašování stravy provádí strávník sám, prostřednictvím internetu,boxu nebo telefonicky na čísle  573 355 075 nebo 603 576 070.