Upozornění k ukládání tříděného odpadu

Odbor výstavby a životního prostředí upozorňuje občany, že není vhodné ukládat tříděný odpad v pytlích vedle kontejnerů na tříděný odpad a znečišťovat veřejná prostranství. Svoz tříděného odpadu v pytlích byl již zrušen. Opakovaně se stává, že po pondělním svozu plastového odpadu z kontejnerů se pravidelně v úterý na stanovištích tříděného odpadu před prázdnými nádobami na plast objevují pytle s plastovým či jiným odpadem. Prosíme občany, aby tříděný odpad vkládali výhradně do odpadových nádob k tomu určených. V případě, že se odpad do nádoby nevejde z důvodu zaplněnosti, lze využít sběrný dvůr. Děkujeme za pochopení.