Životní podmínky 2021 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad provádí každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2021". Vlastní šetření proběhne v době od 30.01.2020 do 13.06.2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Ve Zlínském kraji je do zjišťování zahrnuto 615 domácností z 60 obcí. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.  Případné dotazy občanů zodpoví vedoucí oddělení terénních zjišťování Krajské správy Českého statistického úřadu ve Zlíně Ing. Barbora Žídková na telefonním čísle 577 004 956 nebo 736 466 401.