Informace ředitele ZŠ Chropyně

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

Vážení zákonní zástupci,

dovolte mi, abych vám podal základní informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Chropyně pro školní rok 2021/2022. Podrobněji budete informováni na webových stránkách školy www.zschropyne.cz.

Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a dětí, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.

Vážení zákonní zástupci, žádáme Vás, abyste upřednostnili elektronickou formu zápisu.

Jak na to?

  1. Zákonný zástupce na internetovém odkazu uvedeném na webových stránkách školy provede elektronický předzápis v systému Školaonline.
  2. Systém Školyonline na základě zadaných údajů vygeneruje samotnou žádost, která je zákonnému zástupci potvrzena na jím uvedenou emailovou adresu. Součástí emailu je dokument se žádostí o přijetí ke vzdělávání, dokument se žádostí o odklad (žádost je třeba doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to do konce června) a dokument se žádostí o přijetí do školní družiny u žáků, kteří budou ve školním roce 2021/2022 navštěvovat první ročník.  Dále email obsahuje informace o možném způsobu doručení a povinných přílohách k žádostem.
  3. Zákonný zástupce vyplní příslušný dokument (lze vytisknout a dopsat údaje ručně, nebo doplnit na počítači a posléze vytisknout). Následně, dle instrukcí v emailu, doručí do školy. Zákonný zástupce tedy vyplní dokument se žádostí o přijetí ke vzdělávání (případně spolu se žádostí o přijetí do školní družiny), nebo vyplní dokument se žádostí o odklad povinné školní docházky.

V případě nemožnosti provést tyto kroky interaktivním způsobem, je možno si dokument se žádostí o přijetí, dokument se žádostí o odklad a dokument se žádostí o přijetí do školní družiny stáhnout přímo z webových stránek školy.

  1. Zákonný zástupce má tyto možnosti doručení:

- datovou schránkou,

- emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

- poštou (rozhodující je datum podání na poště) na adresu ZŠ Chropyně, Komenského 335, 768 11 Chropyně,

- vložením do poštovní schránky školy v ulici Komenského 335.

 

Pro příjem žádostí je stanoven termín

od 14. dubna do 30. dubna 2021.

Mgr. Milan Bajgar, MBA