Oplocení dětského hřiště

Z důvodu budování nového oplocení dětského hřiště v ulici Moravská u zdravotního střediska, bude od úterý 11.06.2021 dočasně vyhlášen zákaz vstupu na toto hřiště. Děkujeme Vám za pochopení a respektování zákazu.