Komunikace Podlesí II, Chropyně, včetně VO

Město Chropyně oznamuje, že v rámci probíhající realizace „Komunikace Podlesí II, včetně VO, Chropyně“, dochází k finální přípravě podkladu před pokládkou živičného povrchu komunikace (předpokládáme pokládku 14.6. a 15.6. 2021). Z tohoto důvodu Vás žádáme o maximální omezení pohybu dopravních vozidel po této komunikaci. Následně po položení živice minimálně po dobu 48 hodin na komunikaci nevjíždět. Zohledněte prosím tento fakt a předem si zajistěte vše potřebné, zejména pak parkování vozidel.

Doufáme, že práce budou pokračovat dle harmonogramu a klimatické podmínky umožní práce dokončit včas. Žádáme Vás o shovívavost během stavby.