Informace k třídění bioodpadu

Město Chropyně žádá občany, aby do kontejnerů na bioodpad rostlinného původu nedávali bioodpad v plastových sáčcích či jiných obalech, ale přímo ho tam sypali. Do kontejnerů na bioodpad nepatří žádné potraviny živočišného původu. Další zpracování bioodpadu s nežádoucími příměsemi je nemožné. Čtěte informace přímo na kontejnerech. Děkujeme Vám za spolupráci.