Pozastavení registrace

MDDr. Hippíková oznamuje, že vzhledem k obrovskému zájmu je dočasně zastavena registrace nových pacientů. Poslední registrace proběhne u pacientů, kteří uvedli své kontakty prostřednictvím e-mailu odeslaného do 17.12.2021 do 8:00. Na pozdější registrace nebude brán zřetel. V jarních měsících bude zahájeno další kolo registrace, o kterém budete informováni prostřednictvím zpravodaje města.