Kalendáře svozu odpadů

Odbor výstavby a ŽP MěÚ Chropyně se omlouvá čtenářům Zpravodaje za chyby, které byly obsaženy v kalendářích svozu odpadů, vložených do posledního vydání. Chyby nevznikly vinou redakce Zpravodaje, ale v důsledku opakovaných zásahů do elektronických podob dokumentu s tím, že se žel na nedostatky včas nepřišlo. Nyní Vám předkládáme prozatím na webových stránkách města správné kalendáře svozu odpadů s tím, že tyto Vám budou doručeny v dalším čísle Zpravodaje. Děkujeme za pochopení