Systém sběru odpadů v Chropyni

Město Chropyně realizovalo dotační projekt jehož předmětem je vybudování systému pro separaci odpadů na území města Chropyně. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 285 t/rok.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.