Kotlíkové dotace

Chystáte se realizovat nebo jste již od 01.01.2021 zrealizovali výměnu kotle na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy? Právě pro vás Zlínský kraj vyhlásil Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje. Na základě spolupráce Zlínského kraje a MAS Jižní Haná Vám

MAS Jižní Haná ZDARMA nabízí:

  • zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh
  • zpracování závěrečné zprávy k dotaci včetně všech povinných příloh

Kontaktní údaje:

Mgr. Vladimíra Vondráčková, tel. 573 502 708, vondrackova@masjiznihana.cz

Ing. Michaela Kavanová, tel. 573 502 707, kavanova@masjiznihana.cz

 

Více na https://www.masjiznihana.cz/kotlikove-dotace/