Šetření Českého statistického úřadu

Český statistický úřad provádí každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2019". Vlastní šetření probíhá ve dnech 02.02.2019 až 26.05.2019 prostřednictvím terénních pracovníků ČSÚ, kteří budou vybaveni průkazem.

K ověření identitiy tazatele, jeho pověření k provedení místního šetření i k jakýmkoli dalším dotazům můžete využít webové stránky Českého statistického úřadu, více informací podá také pracovnice KS ČSÚ ve Zlíně Ing. Barbora Žídková, telefon: 577 004 956.