Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu Pečovatelské služby města Chropyně pro rok 2019

Město Chropyně děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory pro Pečovatelskou službu města Chropyně ve výši 1.342.000,- Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 určenou na úhradu nákladů spojených se základními činnostmi této jmenované terénní sociální služby.