Místní poplatek za komunální odpad

Finanční odbor Městského úřadu v Chropyni upozorňuje občany, že do 20. července 2019 je splatný místní poplatek za „komunální odpad“ za druhé pololetí roku 2019.  Základní sazba za pololetí činí 300 Kč. Úlevy jsou poskytovány dle obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2018 – tzn. poloviční sazba poplatníkům od 70 let, úleva poplatníkům zapojeným do MESOH dle získaných eko bodů, novorozencům za měsíc v němž se narodili. Občanům platícím přes SIPO byly příslušné částky předepsány ke srážce v měsíci červenci, ostatním byly zaslány poštovní poukázky. Tyto lze uhradit na poště, převodem z účtu, na pokladně Městského úřadu v Chropyni (v hotovosti nebo platební kartou). Neobdržení poukázky není důvodem k nezaplacení poplatku!