Zahradní kompostéry

Město Chropyně oznamuje občanům, že zajistilo zahradní kompostéry o objemu 1 100 l  díky získané dotaci, která je spolufinancována Evropskou unií. Tyto kompostéry budou v následujícím období přidělovány občanům s cílem zefektivnit a zintenzivnit jejich hospodaření s biologicky rozložitelnými odpady. Aktuálně se zahajuje 1. etapa přihlašování zájemců o zahradní kompostéry pro majitele rodinných domů, kteří se ve věci mohou obracet na referentku životního prostředí Městského úřadu Chropyně Bc. Silvii Škarbovou. Bližší informace k postupu a podmínkám výdeje kompostérů najdete na webových stránkách města Chropyně v sekci odpadové hospodářství.