Deratizace

Oznamujeme občanům, že v termínu od 2. do 30. září 2019 bude probíhat deratizace na významném vodním toku Malá Bečva a drobném vodním toku Svodnice v katastrálním území Chropyně a Plešovec. Jedná se o provedení speciální ochranné deratizace na vodních tocích ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví a s obecně závaznými právními předpisy a normami. Jelikož se v předmětných oblastech nachází domácí drůbež, prosíme majitele o její zajištění, aby nedošlo k velkým úhynům. Zároveň prosíme občany, aby nekrmili vodní drůbež, jelikož jsou zároveň vykrmováni hlodavci.

Aktuality
Omezení provozu oddělení dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Kroměříž oznamuje, že provoz na oddělení dopravy a silnič...

13. 9.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Chropyně

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Chropyně, které se uskutečn...

11. 9.
Zahájení činnosti turistického oddílu Kamínek

Turistický oddíl mládeže Kamínek oznamuje, že zahajuje svoji činnost p...

11. 9.
Rozbor směsného komunálního odpadu.

Ve středu 14.08.2019 byl v Chropyni proveden rozbor směsného komunální...

10. 9.
Rodinné centrum Sedmikráska

V pondělí 16.09.2019 od 16:00 bude poprvé pro veřejnost otevřeno nové...

10. 9.
Kurzy šití

Správa majetku města Chropyně, p. o., pořádá v termínu říjen až listop...

9. 9.
Čerpání řádné dovolené

Pan MUDr. Klus oznamuje svým pacientkám a pacientům, že od 16. do 20....

9. 9.
Atletické soutěže

Oznamujeme rodičům a zejména dětem, že v pátek 13. září 2019 se budou...

6. 9.
Nábor nových členů

TJ Chropyně, oddíl Tradičního karate pořádá nábor nových členů. Zájemc...

3. 9.
Odstřel divokých holubů

Město Chropyně upozorňuje občany, že bude probíhat odstřel divokých ho...

3. 9.
Cvičení jógy

Oznamujeme členům oddílu jógy TJ Chropyně a případně dalším zájemcům o...

2. 9.
Čipování psů

Čipování psů bude povinné od 1. 1. 2020. S předstihem upozorňujeme...

2. 9.
Deratizace

Oznamujeme občanům, že v termínu od 2. do 30. září 2019 bude probíhat...

30. 8.