Rozbor směsného komunálního odpadu.

Ve středu 14.08.2019 byl v Chropyni proveden rozbor směsného komunálního odpadu. V den rozboru bylo svezeno 10 namátkově vybraných popelnic, u kterých nás zajímal objem a zaplněnost popelnic, nikoliv však, čí popelnice jsou. Poté byly popelnice přesypány do černých pytlů, na které byly připevněny štítky s údaji a odpad z nich správně roztříděn. Výsledky jsou alarmující.