Zahradní kompostéry

Město Chropyně oznamuje občanům, že zahajuje 3. etapu přihlašování k odběru zahradních kompostérů. Přihlašovat se mohou až do odvolání všichni občané, kteří v Chropyni včetně části Plešovec hospodaří v domácnosti, případně na pozemku, kde vznikají odpady rostlinného původu. Podmínkou pro přidělení kompostéru již není jen vlastnictví nemovitosti. V případě žadatelů, kteří nevlastní nemovitost bude možnost umístění kompostérů na pozemcích dokladována nájemní smlouvou mezi žadatelem a vlastníkem pozemku, v krajním případě prohlášením vlastníka pozemku. Kompostéry lze přidělovat i opakovaně v případech, kdy existuje předpoklad vzniku většího množství bioodpadu. Zájemci o zahradní kompostéry se mohou obracet e-mailem, telefonicky nebo osobně na referentku životního prostředí Městského úřadu Chropyně Bc. Silvii Škarbovou. Bližší informace k postupu a podmínkám výdeje kompostérů najdete na webových stránkách města Chropyně.