Město

Výbory a komise

 

Finanční výbor Zastupitelstva města Chropyně
předseda: Mgr. Milan Bajgar, MBA
členové: Jiří Kondler, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Jiří Maršálek, Marek Polišenský, Mgr. Martin Schmied, Mgr. Igor Štěpánek
dokumenty výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně
předseda: JUDr. Natalie Navrátilová
členové: Milan Bajer, Bohumil Batěk, Ivan Juřena, Radek Kroupa, Ing. Pavel Kučeravec, Robert Lučan
dokumenty výboru

Investiční výbor Zastupitelstva města Chropyně
předseda: Ing. Jakub Kalinec
členové: Luděk Graclík, Martin Ivan, Mgr. Stanislav Kalinec, Robert Lučan, Bc. Ivo Novotný, Mgr. Michal Vlasatý
dokumenty výboru

Letopisecká komise Rady města Chropyně
předseda: Božena Hrabalová
členové: Helena Sadyková, Mgr. Květoslav Machalík, Květoslava Dvořáková, Naděžda Večeřová

Komise Rady města Chropyně Sbor pro občanské záležitosti
předseda: Mgr. Jana Milotová
členové: Ing. Pavla Novotná, Alena Otáhalová, Marcela Rejtrová, Ivana Rozsypalová