Město

Služby občanům Chropyně

Název: Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace

Zřizovatel: město Chropyně
Sídlo: Komenského 39, Chropyně, 768 11
IČ: 087 86 691

Web: www.sloch.cz

Návrh rozpočtu na rok 2021

Rozpočet organizace pro rok 2020.

Úpravy v rozpočtu 2020

Střednědobý výhled pro roky 2021 -2023

Organizace zajišťuje tyto služby pro město Chropyně:

 • poskytování sociálních služeb
 • pořádání kulturních a společenských akcí ve městě Chropyně a s tím spojené činnosti
 • provozování Městské knihovny v Chropyni
 • péče o dítě v děstské skupině (prozatím nezřízeno)
Mgr. Jana Kutá

Ředitelka SLOCH

jana.kuta@sloch.cz

Mobil: 602 500 320

Pečovatelky

pecovatelky2627@seznam.cz

Telefon: 573 355 172

Mobil: 724 184 631

Knihovnice

Eva Kotulová, Bc. Markéta Sedláčková

knihovna@muchropyne.cz

Telefon: 573 355 076

Kamila Novotná

účetní SLOCH

kamila.novotna@sloch.cz

Mobil: 601 571 110

Markéta Buráňová

hospodářka SLOCH

marketa.buranova@sloch.cz

Mobil: 725 663 594

Klára Kadlčíková

Městské kulturní středisko - koordinátorka

klara.kadlcikova@sloch.cz

Telefon: 601 508 981

Vojtěch Štolfa

Městské kulturní středisko - správce

Mobil: 725 663 597

Mgr. Gabriela Čandová, DiS.

Sociální pracovnice

pecovatelka@sloch.cz

Mobil: 607093443

Pečovatelskou službu vykonávají: Jana Chytilová, Ludmila Kösslerová, Barbora Novotná, Karla Opravilová, Markéta Rybenská a Lenka Sedláčková.

Na úseku sociálních služeb

 • v plném rozsahu zabezpečuje Pečovatelskou službu města Chropyně, a to i pro občany obcí ve správním obvodu, pokud o tuto službu tyto obce projeví zájem,
 • vyhotovuje, uzavírá, ukončuje smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, vede evidenci uzavřených smluv a ukončených smluv,
 • zodpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany majetku, bezpečnosti práce, hygienických předpisů, dodržování standardů kvality pečovatelské služby a vnitřních pravidel pečovatelské služby,
 • zodpovídá za tvorbu standardů kvality sociálních služeb a vnitřních pravidel a jejich aktualizaci,
 • zajišťuje vzdělávání a prohlubování kvalifikace pracovníků pečovatelské služby
 • vede osobní a sociální dokumentaci klientů pečovatelské služby,
 • poskytuje klientům pečovatelské služby formou základního sociálního poradenství informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení,
 • spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb,
 • účastní se procesu komunitního plánování na Kroměřížsku,
 • organizuje kulturní, společenské a zájmové akce pro občany domů s pečovatelskou službou.

Více informací v části Město a úřad - Služby.