Město

Správa majetku města

Název: Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace
Zřizovatel: město Chropyně
Sídlo: Komenského 348, Chropyně, 768 11
IČ: 479 33 763

Web: www.smmchropyne.cz

Organizace zajišťuje tyto služby pro město Chropyně:

 • údržba zeleně a veřejného prostranství
 • zimní údržbu komunikací
 • funkčnost veřejného osvětlení a městského rozhlasu
 • správu bytového fondu a nebytových prostor
 • drobné služby obyvatelstvu - práce zemědělskou technikou, půjčování zahradního nábytku, zajištění přepravy
 • provoz a správu městského koupaliště
 • kulturní akce v městském kulturním středisku
 • správu městských sportovišť
 • správu hřbitovů
 • provoz kompostárny a svoz bioodpadu
 • přidělování nádob na komunální odpad
Mgr. Jana Kutá

Ředitel SMM

kuta@smmchropyne.cz

Telefon: 573 355 323

Mobil: 774 505 874

Dalibor Kondler

Vedoucí technického úseku SMM

kondler@smmchropyne.cz

Telefon: 573 355 323

Mobil: 602 618 002

Pavla Přikrylová

Ekonom, účetní

prikrylova@smmchropyne.cz

Telefon: 573 355 323

Jitka Kozáková

Ekonom, účetní

kozakova@smmchropyne.cz

Telefon: 573 355 323

Markéta Buráňová

Pokladní, referent

buranova@smmchropyne.cz

Telefon: 573 355 323