Město

Základní škola Chropyně

Název: Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Zřizovatel: město Chropyně
Sídlo: Komenského 335, Chropyně, 768 11
Pracoviště: Komenského 335 a J. Fučíka 675
IČ: 709 43 923
Ředitel: Mgr. Milan Bajgar, MBA
Zástupce ředitele: PaedDr. Miroslava Purkarová (pro 1. stupeň), Eva Pospíšilová (pro 2. stupeň)

Kontakty:
Pracoviště Komenského (ředitelství, 2. stupeň): 537 355 118
Pracoviště J. Fučíka (1. stupeň): 573 355 081
Ekonom (Bc. Ivana Okálová): 573 355 140
E-mail: bajgmi@zschropyne.cz, ekonom@zschropyne.cz
Web: www.zschropyne.cz

Vyučování ve škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní škola Chropyně.