Harmonogram svozu

Svoz odpadu z území města Chropyně provádí firma Biopas, spol. s r. o., Kroměříž.

Svoz odpadu z území města Chropyně provádí firma Biopas, spol. s r. o., Kroměříž.

Svoz tříděného odpadu shromažďovaného do pytlů a balíků probíhá vždy v lichý čtvrtek bez ohledu z jakého stanoviště se sváží (platí pro všechna stanoviště bez ohledu na termín svozu SKO v Chropyni i Plešovci). Svoz veškerého odpadu (tj. SKO i tříděného) bude provádět pouze firma Biopas, spol. s r.o. Žádáme všechny zapojené občany, aby pytle přistavovali ve stanovených termínech k nádobám na směsný komunální odpad nejpozději v době do 6:00 hodin. Jinak se může stát, že tento odpad nebude odvezen. Děkujeme za pochopení.

Svoz komunálního odpadu - kontejnery 1 100 l - každý pátek.

Svoz komunálního odpadu - Chropyně - popelnice 110 l / 120 l - středa lichého týdne.

Svoz komunálního odpadu - Plešovec  popelnice 110 l / 120 l - úterý lichého týdne.