Sběrný dvůr

Sběrný dvůr slouží pro bezplatné odložení vytříděných odpadů pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Chropyně a části Plešovec.

Vlastník: město Chropyně
Provozovatel: Biopas, spol. s r. o., Kaplanova 2959 Kroměříž
Adresa provozovny: Nádražní ulice, Chropyně

Provozní doba v období letního času:
pondělí, středa: 12:00-18:00
sobota: 08:00-14:00

Provozní doba v období zimního času:
pondělí, středa: 11:00-17:00
sobota: 09:00-15:00

Sběrný dvůr slouží pro bezplatné odložení vytříděných odpadů kategorie "O" (ostatní odpad) a "N" (nebezpečný odpad) pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Chropyně včetně části Plešovec. 

Fyzické osoby, které neprokáží trvalý pobyt na území města Chropyně, dále podnikatelé a firmy mohou na sběrném dvoře odkládat odpad na základě platby dle platného ceníku.

Na sběrný dvůr je povolen vjezd pouze vozidly do celkové hmotnosti 3,5 t, v případě dopravy osobními vozidly je možné dopravit odpad na přívěsných vozících.

Eternit ve sběrném dvoře odebírán není. Tento odpad je možno odložit v pracovní dny v době od 06:30 do 14:30 přímo u provozovatele sběrného dvora v Kroměříži za cenu 2.500 Kč bez DPH za tunu.

Zpětný odběr elektrozařízení (televize, rádia, monitory, počítače, lednice, zářivky, drobné elektrozařízení, baterie aj.) je prováděn bezúplatně. 

Skupiny zařízení, které jsou v rámci zpětného odběru přijímány (dle přílohy č. 7 zákona o odpadech)

1. Zařízení pro tepelnou výměnu – chladící automaty, lednice, klimatizace, čerpadla

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

3. Světelné zdroje – lineární zářivky, úsporné zářivky a výbojky

4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného:

domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného:

domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu

6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Seznam odpadů, které je možno odkládat je uveden v příloze.