Kompostárna

Zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů provozuje Správa majetku města Chropyně, p. o.

Jedná se o zařízení ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů, přičemž proces kompostování probíhá ve vacích. Výsledný kompost je k využití při údržbě městské zeleně, dále je volně k dispozici občanům města a organizacím, které do kompostárny ukládají bioodpad za poplatek.

Druhy odpadů přijímaných do kompostárny:

  • biologicky rozložitelný odpad - zeleň z údržby obecních ploch, parků, hřbitovů, zeleň z údržby hřišť, rostlinný odpad ze zahrad občanů, dřevní hmota z ořezu stromů
  • odpad rostlinných pletiv - odpad přebíraných od jiných podnikatelských subjektů v regionu
  • dřevo - odřezky a nepoužitelné zbytky řeziva a dřevěných materiálů, neobsahující nebezpečné látky (barvy, laky, lepidla, oleje, dehet atp.), které vznikají v domácnosti

Provozní doba kompostárny
pondělí - pátek: 06:00 ─ 14:30