Město

Výdej kompostérů občanům města

Město Chropyně oznamuje občanům, že se pokračuje v přidělování zahradních kompostérů, získaných z dotace EU. Jedná se o zahradní kompostéry typu „Compostys H3“.

Technické údaje zařízení jsou následující:

 • Objem 1100l
 • Barva zelená, materiál plast HDPE
 • Hmotnost 32kg
 • Síla stěny 6mm
 • Výška 103cm
 • Průměr podstavy 129cm
 • Kompost vyjímatelný ze všech stran kompostéru
 • Větrací otvory po celém obvodu kompostéru
 • Systém větrání zabraňujícící ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem zevnitř kompostéru
 • Kompostér s víkem, opatřený protivětrovou pojistkou
 • Kónický tvar

Část těchto kompostérů již byla občanům města vydána. Přidělování kompostérů občanům  pokračuje s cílem zefektivnit a zintenzivnit jejich správné hospodaření s biologicky rozložitelnými odpady. Aktuálně se zahajuje 3. etapa přihlašování zájemců o zahradní kompostéry s počátkem 11.11.2019. Přihlašovat se mohou až do odvolání všichni občané, kteří v Chropyni včetně části Plešovec hospodaří v domácnosti, případně na pozemku, kde vznikají odpady rostlinného původu. Podmínkou pro přidělení kompostéru již není jen vlastnictví nemovitosti. V případě žadatelů, kteří nevlastní nemovitost bude možnost umístění kompostérů na pozemcích dokladována nájemní smlouvou mezi žadatelem a vlastníkem pozemku, v krajním případě prohlášením vlastníka pozemku. Kompostéry lze přidělovat i opakovaně v případech, kdy existuje předpoklad vzniku většího množství bioodpadu. Zájemci se ve věci mohou obracet e-mailem, telefonicky nebo osobně na městem pověřenou osobu -  referentku životního prostředí Městského úřadu Chropyně  Bc. Silvii Škarbovou.

Postup k vydání kompostéru:

1. Závazné přihlášení:

Přihlašovat se můžete stále, až do odvolání.

Ve výše uvedené době poskytnout nezbytné identifikační údaje v rozsahu  - jméno a příjmení, datum narození, adresa s číslem popisným a číslo parcely v místě, kde bude kompostér umístěn z katastru nemovitostí, pokud nemovitost nemá číslo popisné - pověřené referentce nejlépe na na e-mail – skarbova@muchropyne.cz,

Níže přiložený formulář smlouvy stačí předvyplnit, uložit do Vašeho počítače a poslat přes Váš osobní email na adresu skarbova@muchropyne.cz  - podepisovat se bude, až při převzetí kompostéru.

případně telefonicky  –  Bc. Silvie Škarbová: 573 500 743, v krajním případě formou osobní návštěvy pověřené referentky Městského úřadu v Chropyni, 1. patro, dveře č. 103.

Požadavky se budou vyřizovat:

Po, St                    7:30 - 11:15        12:15 -17:00

Út, Čt                    9:00 -11:00

Kontakt:

Pověřená osoba:

Bc. Silvie Škarbová, referent ŽP

tel. 573 500 743

e-mail: skarbova@muchropyne.cz

 v případě nepřítomnosti:

František Jablunka, investiční referent

tel. 573 500 752

e-mail: jablunka@muchropyne.cz

Osobně v kanceláři č.103

Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí odboru Výstavby a životního prostředí

tel. 573 500 744

e-mail: pospisil@muchropyne.cz

Na základě získaných údajů budou pověřenou osobou vypracovány nezbytné dokumenty, jako je smlouva o vypůjčce a protokol o fyzickém předání kompostéru.

2. Podepsání smlouvy:

V termínu dohodnutém s pověřenou referentkou na Městském úřadě Chropyně na náměstí Svobody 29 – 1. patro, dveře č. 103

3. Vyzvednutí kompostéru:

Na základě podepsané smlouvy budou kompostéry vydávány na adrese Ječmínkova 258 (bývalé sídlo firmy Stavmont Gaja), Chropyně za současného podepsání protokolu o předání kompostéru.

Termíny výdeje kompostérů budou oznámeny po domluvě a podepsání smlouvy s pověřenou osobou.

Bez vyřízení nezbytné dokumentace, nemohou být kompostéry vydávány.