Město

Oddělení Pečovatelská služba

pečovatelky

pecovatelky2627@seznam.cz

Telefon: 573355172

Mobil: 724184631

Pečovatelskou službu vykonávají: Jana Chytilová, Ludmila Kösslerová, Karla Opravilová, Markéta Rybenská a Lenka Sedláčková.

Na úseku sociálních služeb

 • v plném rozsahu zabezpečuje Pečovatelskou službu města Chropyně, a to i pro občany obcí ve správním obvodu, pokud o tuto službu tyto obce projeví zájem,
 • vyhotovuje, uzavírá, ukončuje smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, vede evidenci uzavřených smluv a ukončených smluv,
 • zodpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany majetku, bezpečnosti práce, hygienických předpisů, dodržování standardů kvality pečovatelské služby a vnitřních pravidel pečovatelské služby,
 • zodpovídá za tvorbu standardů kvality sociálních služeb a vnitřních pravidel a jejich aktualizaci,
 • zajišťuje vzdělávání a prohlubování kvalifikace pracovníků pečovatelské služby
 • vede osobní a sociální dokumentaci klientů pečovatelské služby,
 • poskytuje klientům pečovatelské služby formou základního sociálního poradenství informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení,
 • spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb,
 • účastní se procesu komunitního plánování na Kroměřížsku,
 • organizuje kulturní, společenské a zájmové akce pro občany domů s pečovatelskou službou.

Na úseku dalších povinností:

 • v rámci řídící kontroly podle zvláštního právního předpisu provádí kontrolu čerpání rozpočtu a provádí opatření pro nepřekročení rozpočtových částek.

Více informací v části Město a úřad - Služby.