Zajímavosti o městě

Základní údaje o městě

Katastr Chropyně se nachází v jižním cípu středomoravské roviny Hané. Leží v nivě řeky Moravy, tj. v místech, kde řeka Morava nanesla značně hluboké nánosy štěrkopísku. V poledové době byla tato niva vcelku suchá a postupně zarůstala tzv. tvrdým luhem dubo-jilmovým.

V dobách, kdy začali svou činnost i první zemědělci, docházelo ke splavu půdy při povodních a okolí řek se zanášelo povodňovými hlínami. Výška těchto hlín je asi 1 m. Na nich se rozvíjel tzv. měkký luh, ve kterém byly jasany,olše, hlohy a vrby. Tak vznikly dnešní lužní lesy, dnes regulací řek a činností člověka značně pozměněné. Za třicetileté války v nich byly početné stavy zvěře – medvědi, vlci, srnci, jeleni. Les Rasina býval oborou. V okolí Chropyně bylo mnoho bažin a pastvin. V lesích bylo také hodně tůní, ve kterých bylo mnoho ryb, které poskytovaly zdejším obyvatelům obživu. Postupem času (od 16. stol) se tůně prohlubovaly, rozšiřovaly a opatřovaly hrázemi, osázenými duby. Začala tak rybníkářská tradice v Chropyni, která však ve velké míře po třicetileté válce zanikla a zůstalo jen několik rybníků.

Počátkem 20. století byla regulována řeka Moštěnka, aby se zabránilo záplavám, které často postihovaly okolí Chropyně. Jako divoce tekoucí zůstala jen Bečva, vlastně její mlýnské rameno, odbočující do Bečvy u Troubek a tekoucí záříčským lesem do Chropyně. Před Chropyní se rozpojí na několik ramen, aby se před Plešovcem opět spojila v jediný tok. Až do roku 1950 žila hojně v těchto ramenech vydra.

                                                                 Občanská vybavenost

                                                       Počet částí                        2 - Chropyně a Plešovec
                                                       Katastrální výměra 1 904 ha
                                                       Počet obyvatel k 01.01. 2018 4 951
                                                       V produktivním věku  
                                                       Průměrný věk 42,7
                                                       Pošta ano
                                                       Banka, bankomat ano, ano
                                                       Základní škola, Mateřská škola ano, ano
                                                       Zdravotnické zařízení, lékárna ano, ano
                                                       Policie ano - obvodní oddělení Hulín
                                                       Dům s pečovatelskou službou ano
                                                       Kanalizace ano
                                                       Vodovod ano
                                                       Plynofikace ano
                                                       Kulturní dům ano
                                                       Kino ne
                                                       Veřejně přístupné hřiště ano
                                                       Možnost ubytování ano
                                                       Koupaliště, lázně, minerální pramen ano, ne, ano
                                                       Nejbližší benzínová pumpa Chropyně
                                                       Železnice, autobus ano, ano