Volené orgány

Město Chropyně jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů a další informace naleznete na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Město Chropyně zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Kontaktní údaje města jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa: Město Chropyně, IČO 00287245, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně

ID DS: rbsbexq     e-mail: mesto@muchropyne.cz     tel: +420 573 500 749

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00

ID DS: mazc9cz      e-mail: info@i3c.cz   telefon: +420 543 214 714

Zastoupená fyzickou osobou: Ing. Igor Prosecký, tel.: +420 733 510 780 e-mail: poverenec.oou@i3c.cz 

Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Práva subjektu údajů
Město jako správce osobních údajů obecně nemá úmysl předávat zpracovávané osobní údaje do třetí země, tedy mimo Evropskou unii, nebo mezinárodní organizaci. Kategorie běžných příjemců osobních údajů podle účelu zpracování jsou uvedeny v informacích o jednotlivých zpracováních osobních údajů.
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
20. 2. 2019
dlouhodobě
Informace o zpracování osobních údajů
Město a jeho orgány provádí na základě právních předpisů velké množství zpracovávání osobních údajů. Pro některá zpracování, převážně v oblasti výkonu samostatné působnosti, je město správcem předmětných osobních údajů. V těchto případech má správce povinnost poskytovat subjektům údajů informace o zpracování osobních údajů. Město v níže uvedeném odkazu informuje i o zpracováních osobních údajů, která na základě jednotlivých zákonů provádí v oblasti přenesené působnosti pro stát - Českou republiku.
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
20. 2. 2019
dlouhodobě